A Böjtről - az Ézsaiás 58 alapján

 

Sokszor azt gondoljuk, hogy a böjtöléssel valami pluszt tudunk nyújtani Istennek, azt reméljük, hogy a böjt idején mondott imáinkat sokkal inkább meghallgatja. Ennek rejtelmeiről Isten egyértelműen és világosan beszél.

 

Isten nem hallgatja meg az imákat, ha:

 • kedvtelésünket űzzük
 • követelőzünk, behajtjuk környezetünkön – az akár jogos – járandóságainkat, kiköveteljük sérelmeink orvoslását, igazunk elismerését
 • versengés van bennünk
 • bosszúállás, megfizetés, visszaadás és egyéb indulatok vannak bennünk
 • másokat kibeszélünk, újjal mutogatunk (felsőbbrendű indulatok) (9 v.)
 • hazug beszédet szólunk ( 9 v.)

 „Hát ilyen a böjt, amelyet én kedvelek…”

Nem a külsőség, a külső alázatoskodás a fontos! (5 v.),

Mát. 6.16-18: Mikor pedig böjtöltök, ne legyen komor a nézésetek, mint a képmutatóké, a kik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők böjtölnek. * Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat.

Te pedig mikor böjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orcádat mosd meg;

Hogy ne az emberek lássák böjtölésedet, hanem a te Atyád, a ki titkon van; és a te Atyád, * a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.

 

Kulcsfontosságú dolgok a böjttel kapcsolatban:

ELENGEDÉS

minden jogos, vagy jogosnak vélt követelésünk, megkötésünk, neheztelésünk elengedése a másikkal szemben! (6 v.)

 

KÖNYÖRÜLET, IRGALOM

amit kaptunk Istentől, azt ne csupán magunkra kell fordítanunk, hanem  osszuk meg másokkal is (7, 10 v.) adakozás, adomány, idő, munka, élelem stb.

 

ÜGYÜNK ALÁZATBAN ISTENHEZ HOZÁSA

„Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és Ő azt mondja: Imé, itt vagyok.” (9 v.)

Jónás 3 rész

És eljuta a beszéd Ninive királyához, és felkele királyi székéből, és leveté magáról az ő királyi ruháját, és zsákba borítkozék, és üle a porba.

És kiáltának és szólának Ninivében, a királynak és főembereinek akaratából, mondván: Emberek és barmok, ökrök és juhok: semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek és vizet se igyanak!

Hanem öltözzenek zsákba az emberek és barmok, és kiáltsanak az Istenhez erősen, és térjen meg kiki az ő gonosz útáról és az erőszakosságból, a mely az ő kezökben van!

Ki tudja? talán visszatér és megengesztelődik az Isten és elfordul haragjának búsulásától, és nem veszünk el!

Ez az indulat legyen bennünk, mint Ninive királyában…

 

Konkrét ígéretek kapcsolódnak a böjthöz:

TISZTA LÁTÁS, VEZETÉS - Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod… (8, 10, 11 vsz)

GYÓGYULÁS – gyógyulásod gyorsan kivirágzik (8 v.)

IGAZSÁG FELHOZATALA ( 8 v.)

VEZETÉS, ERŐ, STABILITÁS ISTENBEN (11 v.)

FELÉPÜLÉS, RÉGI DOLGOK HELYREÁLLÁSA (12 v.)

GYÖNYÖRKÖDSZ ISTENBEN ÉS AZ Ő DOLGAIBAN

 

Minderre a garancia: „mert az Úr szája szólt!” (14 v.)

Javaslataink

 

 

1. Kedvtelésektől való tartózkodás:

 

 • TV, teljes egészében és mindannyian (le is takarhatod)
 • Számítógépes játékok, Internetes szórakozás, csevegő chat-elés
 • Mozizás, filmek nézése
 • Világi magazinok, bulvár sajtó olvasása
 • Kereskedelmi-világi rádiók hallgatása (amennyiben rajtad múlik)
 • Alkohol, csokoládé fogyasztása
 • Beszédben való mértékletesség és tisztaság fontos dolog, tartózkodj a fölösleges (értelmüket vesztett) beszédektől
 • Plusz, kinek-kinek mi a kedvtelése, amiről 21 napig lemond.

 

Nem csupán elhagyjuk ezeket, hanem az elhagyásukkal fölszabadult időt felhasználjuk az Istennel való közösségre úgy, mint: ima, Igeolvasás, Bibliatanulmányozás, evangelizálás. Az Ef 2:10 szerint való jó cselekedetekre.

 

2. Napi együttes ima (Dán 6:11)

 

 • Ezt ki-ki otthon gyakorolja, vagy éppen ahol van.
 • Időpontok: 06:00, vagy 20:13 (azért, hogy egyszerre tudjunk imádkozni Istenhez).

 

3. Összegyülekezések:

 

 • Keddi hajnali ima 6:00 – tól az Imaházban.
 • A vasárnapi 9:00-kor, aki csak teheti, legyen ott az imaalkalmon.
 • Jan 27-én vasárnap 10:00-kor közös imával zárjuk a 21 napot.

 

4. Étkezési böjt formái:

 

 • Heti egy nap (ez minimum melyre minden hívő alkalmas)
 • 3 napos böjt (szilárd táplálék nélkül csak folyadékot veszünk magunkhoz)
 • 7 napos böjt (szilárd táplálék nélkül, csak folyadékot veszünk magunkhoz, esetleg zöldséget, gyümölcsöt)
 • 21 napos böjt /Dánieli böjt: Dán.6:11/ csak Isten kijelentésére és gyakorlott böjtölő felügyeletével végezzük.
 • vagy 21 napig csak napi 1-2 étkezést kihagyva.
 • Más időbeosztás és időtartam is lehetséges, a fönt említettek csak alternatívák, javaslatok.

A 21 napos ima és böjt céljai letölthető Exel formátumban: itt!

 

cikkek: