Menü Bezárás

Történetünk

A Szentendrei Baptista Gyülekezet 1955-ben alakult egy prófétai igeversre építve: “…nekem sok népem van ebben a városban.” /ApCsel 18:10/ Ennek a mondatnak az üzenete még ma is aktuális közösségünk számára.

gyülekezet

1954-ben néhány szentendrei asszony Istenkeresése különös meghallgatást talál. Életüket Jézus Krisztus helyreállítja: megtapasztalják a bibliai újjászületést – megtérnek. A Tahitótfalui Baptista Gyülekezetben találnak lelki testvérekre. 1955-ben Vass Ferenc lelkipásztor bemeríti (megkereszteli) őket. Szentendrén is összejárnak együtt imádkozásra. 1958-tól Révész Benjámin lelkész gondozza a kis szentendrei közösséget. 1963-ban a városi hatóság hivatalosan elismeri a gyülekezetet, mint a Tahitótfalui Baptista Gyülekezet leánygyülekezetét. 1966-tól 1976-ig Balog Miklós lelkipásztor kezeli a kicsinységében is aktív, szegénységében is karitatív szellemű gyülekezetet. 1977-től Révész József veszi át a gondozást, melyet 1987-ig végez.

A gyülekezet létrejöttétől fogva változó helyeken, családi házaknál tartja összejöveteleit. 1980-ban már komoly helyhiánnyal küzd a gyülekezet, Jankovits Ilona szerb származású egyedülálló idős, katolikus hívő asszony befogadja őket. A bizalom alapja: a szomszédban élő baptista család segítőkész, hiteles keresztyén élete. Így költözik be a gyülekezet a rendbe hozott helyiségbe, és tartja meg 1981. február 1-jén első istentiszteletét az akkori Lenin út 9-ben. A gyülekezet közben beköltözőkkel, megtérőkkel szaporodik. A környező településeken szórványosan élő baptista hittestvérek is csatlakoznak a szentendrei gyülekezethez. Jankovits Ilonát a közösség tisztességben, szeretetben haláláig eltartja, ezért ingatlanát a gyülekezetre hagyja.

jankovits ilona

1986-ban a gyülekezet a megörökölt ház helyén templomépítésbe fog. Csereklye Győző baptista építészmérnök tervei alapján 1988-ra felépül a mai imaház. Az építést Dr. Kiss Ferenc pszichológus, a gyülekezet presbitere vezeti. Közben – 1987-ben – a gyülekezet önállósul. Az építkezés ideje alatt Dr. Kiss Ferenc fiának házában jön össze a gyülekezet. A templomépület felavatása 1988. augusztus 14-én történt meg ünnepélyes keretek között.

A gyülekezet a romániai válság idején, és azt követően számos menekültnek adott otthont az imaház épületében és magánházaknál. Ezért épült fel az Erdélyi Menekültek Háza – szintén Dr. Kiss Ferenc áldozatos munkájával és vezetésével.

Kiss Ferencet a gyülekezet 1990-ben lelkipásztorává avatja, aki – 1993-ig, a nyugdíj korhatáráig végzi ezt a szolgálatot.

1993-tól 1994-ig Drenyovszki Pál a gyülekezet gondozó lelkipásztora. 1995. tavaszától Csuhai József a gyülekezet első függetlenített lelkipásztora. A gyülekezet több irányban végez missziós tevékenységet. Egy leánygyülekezete alakult: a Csobánkai Roma Baptista Gyülekezet, amely azóta már az országos roma körzethez tartozik. 2004-ben Csuhai Józsefet az egyház vezetése a roma misszió koordinálásával bízza meg.

Őt váltja 2005 őszétől Dani Zsolt, aki ma is a közösség lelkipásztora.

A gyülekezet kiterjedt missziós tevékenysége folyamatosan bővül, amelyre kitűnő példa a pilisvörösvári baptista közösség megalakulása, – amely már önálló gyülekezetté fejlődött -, valamint a gyülekezet széleskörű karitatív tevékenysége, amelynek támogatására alakult meg a Kőhegy Közhasznú Alapítvány.

A gyülekezet az elszigeteltségből kitörve együtt kíván lélegezni a várossal. Ennek eredményei mindazok a közhasznú, társadalmi munkában végzett tevékenységek, amelyeket közösségünk tagjai végeznek (árvízi segítségnyújtás, városszépítés, iskolai felújítás). A gyülekezet taglétszáma 2014-ben meghaladja a 150 főt.

“Ne félj te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot!”  /Lukács 12:32/

Az alapítás óta folyamatosan formálódott és most is alakul a gyülekezeti szolgálatok iránya, de van ami nem változik: a Biblia iránymutatása mellett való elköteleződésünk. A gyülekezeti élet és szolgálat tartalma régi: az evangélium évszázadok alatt kipróbált és erőteljes üzenetének átadása.

A gyülekezet történetéről az alábbi linken olvashatsz részletesebben

Fél évszázad a Szentendrei Baptista Gyülekezet életéből